מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פרחים בצפון
משלוחי פירות באזור הדרום

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 072-3718836